Spis treści

Słowo wstępne

KOMENTARZ
1.  Planowanie urlopów wypoczynkowych
1.1.    Wprowadzenie
1.2.   Zasady dotyczące opracowywania planu urlopów
1.3.   Plan urlopów a wnioski urlopowe
1.4.   Udzielanie urlopu nieprzewidzianego w planie urlopów
1.5.   Zmiana terminu urlopu
1.6.   Podsumowanie
2.  Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, wymiar urlopu
2.1.   Wprowadzenie
2.2.   Wymiar urlopu
2.3.   Nabycie prawa do urlopu
2.4.   Udzielanie urlopu
2.5.   Podsumowanie
3.  Wynagrodzenie i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
3.1.   Wprowadzenie
3.2.   Świadczenie urlopowe
3.2.1.   Przedszkola samorządowe
3.2.2.   Przedszkola niesamorządowe
3.3.   Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
3.3.1.   Przedszkola samorządowe
3.3.2.   Przedszkola niesamorządowe
3.4.   Podsumowanie
4.  Odwołanie pracownika z urlopu
4.1.   Wprowadzenie
4.2.   Nieprzewidziane okoliczności
4.3.   Obowiązki pracownika
4.4.  Powiadomienie pracownika
4.5.   Ocena słuszności odwołania
4.6.  Zwrot kosztów odwołania
4.7.   Nowy termin urlopu
4.8.  Powrót do pracy przed końcem urlopu z inicjatywy pracownika

PROCEDURY

1.  Planowanie urlopów
2.  Udzielenie urlopu przewidzianego w planie urlopów
3.  Udzielenie urlopu nieprzewidzianego w planie urlopów
4.  Zmiana terminu urlopu
5.  Dokumentacja związana z udzielaniem urlopów

WZORY DOKUMENTÓW

1.  Plan urlopów
2.  Karta urlopowa
3.  Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
4.  Wniosek o zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu
5.  Przesunięcie terminu urlopu
6.  Skierowanie na zaległy urlop wypoczynkowy
7.  Wniosek pracownika o podzielenie urlopu
8.  Wniosek pracownika o przesunięcie terminu urlopu
9.  Wniosek pracownika o udzielenie urlopu na żądanie
10.  Zobowiązanie pracownika do wykorzystania zaległych dni urlopu wypoczynkowego
11.  Wniosek o udzielenie urlopu nieobjętego planem urlopów
12.  Wniosek o udzielenie urlopu bezpośrednio po urlopie związanym z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich
13.  Decyzja o udzieleniu urlopu wypoczynkowego
14.  Decyzja o odmowie udzielenia urlopu wypoczynkowego
15.  Zarządzenie dyrektora o podaniu planu urlopów do publicznej wiadomości
16.  Karta urlopowa (w okresie wypowiedzenia)
17.  Decyzja o zwrocie kosztów poniesionych w związku z odwołaniem z urlopu