Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli

Publikacja Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli dotyczy planowania urlopów wypoczynkowych w przedszkolach publicznych prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i inne podmioty. W opracowaniu szczegółowo omówiono wymiar urlopu, w tym urlopu proporcjonalnego, nabycie prawa do urlopu oraz zasady jego udzielania, z uwzględnieniem urlopu zaległego i na żądanie. W publikacji zostały również przedstawione zagadnienia związane z wynagrodzeniem urlopowym oraz ekwiwalentem za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Dzięki fachowym wyjaśnieniom dowiesz się m.in.:
  • • czy nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu można odmówić udzielenia urlopu, który nie był ujęty w planie urlopów,
  • • czy dyrektor przedszkola może narzucać swoim pracownikom terminy urlopów wypoczynkowych,
  • • jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu, który powraca do pracy z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia,
  • • jakiej wysokości ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkoli publicznych.


Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.